top of page

Sorteringsveiledning

Det er strenge krav til hva en kan kaste som blandet avfall. Det er derfor smart å bruke big-bags når en skal kvitte seg med avfall, spesielt ved kombinasjon med bruk av container. Her er en liste over hva en kan og ikke kan kaste i sekkene.

Vil du bruke en sekk til, blandet avfall restavfall, må du ikke kaste dette i sekken. (De samme reglene gjelder for container):

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Gips

 • Isolasjon

 • Tunge masser, betong, fliser, jord, stein og lignende.

 • El-avfall, ledninger, batterier. Alt som går på strøm eller batteri.

 • Farlig avfall, maling, lim og husholdningskjemikalier.

 • Lenoleum

 • Asbestprodukter

 • Tjærepapp og tak shingel

 • Bildekk

 • Spraybokser, brannslukningsapparater og andre trykksatte beholdere.

 • Matavfall

 • Flytende avfall

Bestill egen sekk for disse avfalls fraksjonene:

Har du noen av disse fraksjonene vil den beste løsningen være å bestille egen sekk og sortere i:

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Gips

 • Isolasjon

 • Tunge masser, betong, fliser, jord, stein og lignende.

 • El-avfall, ledninger, batterier. Alt som går på strøm eller batteri.

 • Maling, lim og husholdningskjemikalier.

 • Lenoleum

 • Asbestprodukter

 • Tjærepapp

 • Tak shingel

 • Bildekk

 • Spraybokser, brannslukningsapparater og andre trykksatte beholdere.

 • Metall

 • Papp

 • Papir

 • Plast

 • Rent trevirke, Kan være malt og med skruer og spiker

 • Hageavfall

Er det noe du lurer på, eller har du en fraksjon fom ikke er nevnt her, kan du ta kontakt med oss på 41484488 så finner vi en løsning.

Her er en plakat som benyttes ved bruk til leie av containere til avfall. De samme reglene gjelder for sekker når en skal kaste blandet restavfall. Benytt derfor flere sekker slik at du får sortert ut riktig dersom du har noen av disse fraksjonene.

Skjema ikke kast dette..png
bottom of page